Piste regels - Ski-inn Dronten

Piste regels in de sneeuw

Net als voor het motorverkeer op de weg gelden er op de ski-piste ook verkeersregels. De Fédération Internationale de Ski (FIS) heeft deze regels opgesteld om het risico op ongelukken te verkleinen. Iedere skiër of snowboarder is verplicht zich hieraan te houden.

Hieronder vind je de regels:

 • Respect voor anderen
  Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
 • Houd altijd de controle
  Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
 • Keuze van de route
  De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
 • Inhalen
  Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
 • Piste betreden, invoegen of opwaarts beklimmen
  Iedere skiër of snowboarder die de piste betreedt, invoegt na tijdelijk gestopt te zijn of zich in opwaartse richting begeeft, moet boven of onder zich kijken of hij zonder gevaar de piste (weer) kan betreden.
 • Stoppen op de piste
  Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 • Klimmen en lopen
  Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
 • Respecteer de markering en borden
  Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
 • Verlenen van hulp
  Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.
 • Legitimatieplicht
  Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.